Rozmiar czcionki (dla użytkowników root)

2013/01/31
  Rozmiar czcionki (dla użytkowników root)

Rozmiar czcionki (dla użytkowników root) - wielki aplikacji do zastąpienia standardowych czcionek w telefonie komórkowym do