Mudnye słowa

2013/01/18
  Mudnye słowa Słowo Mudnye - mądry wybór wypowiedzi różnych osobistości: poeci, pisarze, filozofowie, w języku rosyjskim.