pobieranie Oświadczenia na Androida

Słowo Mudnye - mądry wybór wypowiedzi różnych osobistości: poeci, pisarze, filozofowie, w języku rosyjskim.
polski