Block puzzle

2015/08/24
Block puzzle

Block puzzle - gra dla platformy Android, gdzie trzeba wypełnić wszystkie komórki bloków w różnych kształtach i kolorach, znalezienie odpowiedniego stanowiska dla każdego bloku. Będziesz mógł ćwiczyć w przestrzennym i logicznego myślenia. Musisz stopniowo wypełnić pole gry prostokątnych bloków, przeciągając go