Balans PRZEZ

2012/05/30
  Balans PRZEZ

Saldo BY - za pomocą tej aplikacji telefonu, można monitorować wiele jednoczesnych rachunków telefonicznych. Jest to szczególnie przydatne dla właścicieli wielu numerów telefonicznych.

AnyBalance

2012/05/29
  AnyBalance AnyBalance - za pomocą tej aplikacji można sprawdzić niemal wszystkie istniejące konta osobiste w telefonie. Wszystkie informacje znaleźć można w postaci wykresów i widgetów przy użyciu tej aplikacji.